1995

Борис Комитов

1. В твоя живот
/м. Б. Комитов т. Хр. Плевенски ар. Ив. Димитров/
2. Ако някога...
/м., т. и ар. Б. Комитов/
3. Лили
/м., т. и ар. Б. Комитов/
4. Ти се върна
/м., т. и ар. Б. Комитов/
5. Соня
/м. и ар. Б. Комитов т. Хр. Плевенски/
6. Бъди щастлива
/м. и ар. Б. Комитов т. Хр. Плевенски/
7. Синтия
/м., т. и ар. Б. Комитов/Страна Б

8. Песен за любов
/м. и ар. Б. Комитов т. Хр. Плевенски/
9. Ако ти се върнеш...
/м., т. и ар. Б. Комитов/
10. Защо си отиваш?
/м., т. и ар. Б. Комитов/
11. Илюзията любов
/м., т. и ар. Б. Комитов/
12.Нощни страсти
/м. и ар. Б. Комитов т. В. Радоева и Б. Комитов/
/дует с Венета Радоева/
13. Без спомени
      /м. и ар. Б. Комитов т.Х р. Плевенски/
/live - Студенски дом - София 12.04.1976 г./