2003

„Говорете ми за Нея”

1. Желание
/м. Б. Комитов, т. Хр. Плевенски, ар. В. Койчев/
текствидео
2. Огнен танц
/м. Б. Комитов, т. Хр. Плевенски, ар. В. Койчев/
текствидео
3. Ако ти не си...
/м. и т. Б. Комитов, ар. В. Динев/
текствидео
4. Малка приказка
/м. и т. Б. Комитов, ар. Б. Динев/
текст
5. Вземи ме
/м. Б. Комитов, т. Хр. Плевенски, ар. В. Койчев/
текст
6. Говорете ми за Нея
/м. и т. Б. Комитов, ар. В. Койчев/
текст
7. Двама
/м. Б. Комитов, т. Т. Въртигов, ар. Б. Динев/
текствидео
8. Орисия
/м. и т. Б. Комитов, ар. Б. Динев/
текствидео
9. Помня твоето сбогом
/м. и т. Б. Комитов, ар. Б. Динев/
/дует с Росица Овчарова/
текст
10. Само ти не ме предаде, мамо
/м. и т. Б. Комитов, ар. Б. Динев/
/дует с Пенка Коева/
текст
11. БОГ е любов
/м. Б. Комитов, т. Хр. Плевенски, ар. Б. Динев/
текст
12. Емигрант
/м. Б. Комитов, т. Хр. Плевенски, ар. Ив. Димитров/
текствидео
13. Пак сме сами
/м. т. и ар. Б. Комитов/
текствидео
14. Мечтаната
/м. Б. Комитов, т. Хр. Плевенски, ар. В. Койчев/
текствидео
15. Крадец не съм...
/м. т. и ар. Б. Комитов/
текствидео
16. Не е било любов, а само секс
/м. и ар. Б. Комитов/
текст