2006

"Съпруг, Любовник или... Мълчалив Свидетел"

1. Всеки път щом те видя
/м. и т. Б. Комитов, ар. В. Койчев/
текствидео
2. Загаси луната
/м. и т. Б. Комитов, ар. Веселин Койчев/
текствидео
3. Съпруг, любовник или...мълчалив свидетел
/м. и т. Б. Комитов, ар. Веселин Койчев/
текствидео
4. Новата любов
/м. и т. Б. Комитов, ар. Б. Динев/
текст
5. Хубаво ни беше с тебе
/м. и т. Б. Комитов, ар. В. Койчев/
текст
6. Новата кола
/м. и ар. В. Койчев, т. Хр. Плевенски/
текст
7. Грях
/м. и т. Б. Комитов, ар. Ив. Лечев/
текствидео
8. Срещал съм и щастливи хора...
/м. и т. Б. Комитов, ар. Ив. Лечев/
текствидео
9. Безсъници
/м. Е. Мориконе, т. Б. Комитов/
текст
10. Вселена любов
/м. Б. Комитов, т. Хр. Плевенски, ар. В. Койчев/
текст
11. Докторе, кажи!
/м. и т. Б. Комитов, ар. В. Койчев/
текст
12. Мираж в пустинята /Соат/
/м. и т. Б. Комитов, ар. В. Койчев/
текствидео

Неиздадени през годините песни:

13. Заради тебе
/м. Б. Комитов, т. Хр. Плевенски, ар. Ив. Димитров/
текствидео
14. Аз търся любовта
/м. Б. Комитов, т. Хр. Плевенски, ар. Ив. Димитров/
текствидео
15. Падаща звезда
/м. Б. Комитов, т. Хр. Плевенски, ар. Б. Динев/
текствидео
16. Сбогом, море
/м. Б. Комитов, т. Хр. Плевенски, ар. Б. Динев/
текст

Музиканти:

Клавишни:

Веселин Койчев - 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12
Боян Динев - 4, 15, 16
Иван Лечев - 7, 8
Иван Димитров - 13, 14

Китари:

Веселин Койчев-2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16
Иван Лечев - 1, 4, 5, 7, 8, 13, 14

Саксофон:

Мишел Нахабедян - 3

Вокали:

Росица Овчарова и Радиана Задума